Onze vrijwilligers

Voorwoord van de voorzitter


10 Jaar Zomervermaak voor de senioren van Terheijden en wagenberg. Een jubileum en dat moet je vieren. 10 Jaar, want ook voor 2020 lag alles al klaar voor de drukker. Maar toen kwam de corona die roet in het eten gooide. Vorig jaar hebben we met de inzet van alle vrijwilligers op het laatste nippertje toch een mooi programma voor het Zomervermaak in elkaar kunnen zetten. De weergoden hadden van ons gehoord. En zo kon de begin- en slotmiddag in de boomgaard bij de familie Bax toch met alle mensen doorgaan. Het was wel even wennen, want iedereen moest aan de strenge corona-eisen voldoen.


10 Jaar zomervermaak. Ik heb het vanaf het begin mogen meemaken als voorzitter. Tonny van Geel als penningmeester en Therese Joosen wat later als secretaris. We zijn gestart in 2012 op initiatief van de gemeente, Surplus en het SWO. Na drie jaar vond Surplus dat we op eigen benen moesten staan. We hadden toen de keuze Stoppen, of doorgaan en een stichting worden.Voor het laatste hebben we gekozen. En met succes. Zomervermaak is een volwassen en gezonde organisatie geworden. Alom bekend in Terheijden en omgeving. Een organisatie met 14 vrijwilligers die er bijna allemaal vanaf het begin bij waren. En als voorzitter mag je daar best trots op zijn.


Door de jaren heen hebben we veel activiteiten georganiseerd. Activiteiten voor elk wat wils. Ons doel is om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen deel kan nemen aan de activiteiten die hij of zij leuk vindt. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want niet alles is geschikt voor rollators en rolstoelen. We proberen daar wel rekening mee te houden. Wederom mogen we dit jaar weer gebruik maken van de bus van scheepswerf Made. Mede daardoor kunnen we wat meer uitstapjes verder in de regio maken. En dat maakt het extra leuk.


Vorig jaar zijn we begonnen met activiteiten digitaal aan te bieden. We konden toen van wege de korte voobereiding niet anders. Maar het was boven verwachting hoe veel mensen ons toen toch gevonden hebben. Dit jaar hebben we een professionele website waarop alles te vinden is. Maar voor de mensen die geen internet hebben, blijft het mogelijk om via de telefooon in te schrijven. Er worden geen boekjes meer uitgegeven, maar er zullen straks overal flyers liggen en kunt u ons ook terug vinden in "het Carillon" en "Rondom de Toren". Opletten dus, want vol = vol.


Als laatste wil ik al onze trouwe adverteerders bedanken. Mede door hen was er meer mogelijk.


Wij rekenen er ook dit jaar weer op dat de bezitters van een auto zo vriendelijk zullen zijn iemand anders mee te nemen. Voor afstanden boven de 10 kilometer kunt u een kilometervergoeding bij onze penningmeester Tonny van Geel aanvragen.


Ik wens iedereen een leuk en zonnig Zomervermaak.


Nic van Tienen

Voorzitter stichting Zomervermaak

Voor informatie:


Voorzitter: Nic van Tienen 

Tel: 0622425448


Penningmeester Tonny van Geel 

Tel: 06-30678550


Secretaris Thérèse Joosen 

Tel: 06-48257682

Zomervermaak wordt mede mogelijk gemaakt door: